Covid 19 - Procedury

covid

Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

SREBRNY WOLONTARIAT

Jeśli masz trochę wolnego czasu w tygodniu, miesiącu czy w pewnych okresach roku - rozważ zostanie wolontariuszem w naszej bibliotece. Możesz włączyć się do organizowania imprez kulturalno - oświatowych, czy zajęć z dziećmi.

Poprzez udział własny w wystawach okolicznościowych, organizację warsztatów muzycznych, plastycznych lub literackich oferujemy współprace w zakresie realizacji naszych propozycji a także własnych pomysłów.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dzielić własną wiedzą i doświadczeniem (metodycy) z żądnym wiedzy młodym pokoleniem w zakresie edukacji szkolnej.

 

OFERTA ZADAŃ DLA WOLONTARIUSZA W BIBLIOTECE

Wolontariusz w bibliotece może:

 1. prowadzić korepetycje i zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży,
 2. przygotowywać i obsługiwać imprezy masowe (festyny, zebrania, konferencje, kiermasze, itp.)
 3. pomagać dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym przy odrabianiu lekcji,
 4. uczyć języków obcych,
 5. być "asystentem" użytkowników biblioteki ( pomagać przy katalogach tradycyjnym i komputerowym)
 6. pomagać przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych : spotkań, wystaw,
 7. organizować szkolenia, spotkania ( z ciekawymi ludźmi), zebrania grup hobbystycznych, klubów dyskusyjnych, itp.)
 8. przygotowywać i prowadzić imprezy w bibliotece, takie jak promocja książki, spotkania autorskie, itp.
 9. prowadzić wolontariat zdalny - e – wolontariat.
 10. dostarczać książki do domów osób starszych i niepełnosprawnych.
 11. wykonywać prace bibliotekarskie:
  • drukowanie i wymiana kodów kreskowych na książkach,
  • ustawianie numeryczne książek na półkach w magazynach.
 12. Inne propozycje ze strony osób zainteresowanych współpracą