„Ścieżka edukacyjna – moja przyszłość”– zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

W ramach trwającego w dniach 17-23 października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery swoje działania skierowałyśmy w tym roku do ósmoklasistów, którzy za chwilę staną przed wyborem nowej ścieżki edukacyjnej. Przygotowałyśmy kilka spotkań z doradcami zawodowymi: z Panią Magdaleną Niezgodzką z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Sieradzu oraz Agnieszką Kobierą z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zduńskiej Woli, którzy pomogą młodzieży rozwiać te dylematy.

Bibliotekę odwiedziło pięć klas ósmych ze szkół: klasa VIII d ze SP nr 7 w Zduńskiej Woli, klasa VIII a,b i c ze SP nr 9 oraz klasa VIII a ze SP nr 12 w Zduńskiej Woli.
Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z różnymi rodzajami szkół, wsparcie doradcze i przygotowanie do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Podczas prowadzonych zajęć panie udzielały cennych rad i wskazówek przydatnych uczniom, którzy za chwilę staną przed ważnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przed wyborem zawodu.
Mamy nadzieję, że zorganizowane przez nas spotkania zaowocują świadomymi wyborami właściwej ścieżki kariery.