XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022

W poniedziałek, 17 października rozpoczyna się coroczna akcja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i potrwa ona do 23 października. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Złap za stery do swojej kariery”. OTK jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jej celem jest inspirowanie i promowanie działań na rzecz wspierania i planowania ścieżki kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. Biblioteka w tym roku swoje działania skierowała do ósmoklasistów, którzy za chwilę staną przed wyborem nowej ścieżki edukacyjnej. Przygotowałyśmy kilka spotkań z doradcami zawodowymi, z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery w Zduńskiej Woli, którzy pomogą rozwiać dylematy młodzieży.