Nowości Ekologiczne

Zakup książek o tematyce ekologicznej sfinansowany został w ramach zadania „Ziemia nasz wspólny dom” zgłoszonego do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Województwa Łódzkiego na 2022 Rok „ŁÓDZKIE NA PLUS”.