Spotkanie z leśnikiem

Biblioteka Pedagogiczna w Zduńskiej Woli realizując zadanie „Ziemia nasz wspólny dom” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” 2022 zorganizowała spotkanie dla uczniów klasy czwartej ze SP nr 12. Zaproszonym gościem był reprezentujący eko-zawód – leśnik z Nadleśnictwa Kolumna – Pan Marek Łukaszewski, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o swojej pracy, wyjaśnił znaczącą różnicę pomiędzy ekologią a ochroną środowiska, mówił jak należy zachowywać się w lesie i co robić gdy na swojej drodze spotkamy dzika. Dzieci bardzo angażowały się w zajęcia, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania oraz same zadawały wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą i ekologiczną dzieci.