Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy w rocznicę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Święto państwowe, przypadające 1 marca, zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze i działacze drugiej konspiracji, walczący    o wolność narodu polskiego i suwerenność Rzeczypospolitej, byli bezwzględnie zwalczani przez władze komunistyczne przy użyciu regularnych oddziałów wojska, milicji i aparatu bezpieczeństwa, ściśle współdziałających ze stacjonującymi w kraju siłami sowieckiej Armii Czerwonej i NKWD. Terror i represje stosowano także wobec wspierającej podziemie antykomunistyczne ludności cywilnej.

Z okazji obchodów święta w bibliotece została przygotowana wystawa prezentująca szereg materiałów edukacyjnych: książek, artykułów, zdjęć. W ten sposób możemy uczcić heroiczną odwagę, męstwo w walce i wierność Niepodległej, za którą tak wielu Niezłomnych zapłaciło własnym życiem, długoletnim uwięzieniem, prześladowaniami. Przesłanie, które odczytujemy z ich losów, umacnia nasze poczucie tożsamości i buduje postawy patriotyczne.