XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023  „Talent i praca – to się opłaca!”                                 

Celem akcji było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK byli wszyscy …