XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023  „Talent i praca – to się opłaca!”                                 

Celem akcji było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK byli wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. Nasza Biblioteka podjęła wspólne działania wraz z instytucjami: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Zduńskiej Woli, Bank BNP Paribas, Zespół Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. W dniach 16-20.10.2023 zostały przeprowadzone spotkania i warsztaty dla uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2, 5, 10,11 oraz młodzieży klasy 5 Technikum Reklamy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli. Spotkania pomogły młodzieży rozwiać dylematy edukacyjno-zawodowe, a także odkryć „swoje talenty”. Uczestnicy mogli poznać swoje zainteresowania, talenty, a także jak wykorzystać swoje mocne strony w pracy zawodowej. Kolejno odbyły się:

  • 16.10.2023 – „Talent i praca, to się opłaca!” – spotkanie z uczniami klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 10 z przedstawicielami Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli.
  • 18.10.2023 – „Misja samodzielność_ – spotkanie przedstawiciela Banku BNP Paribas z uczniami klasy 2a Szkoły Podstawowej nr 5 w Zduńskiej Woli. Prowadząca zajęcia Pani Kasia Pokora wyjaśniła uczestnikom najważniejsze pojęcia związane z bankowością, a następnie drugoklasiści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w quizie.
  • 19.10.2023 – spotkanie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli z nauczycielami i uczniami, którzy zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną szkoły.
  • 19.10.2023 – „Szkoła podstawowa i co dalej?” – spotkanie z uczniami klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli. Pani Agnieszka Kobiera z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Zduńskiej Woli pomogła rozwiać ósmoklasistom dylematy wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
  • 20.10.2023 – warsztat dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli z zakresu rynku pracy. Prowadzące spotkanie: Pani Agnieszka Kobiera i Sylwia Tęsiorowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przekazały młodzieży wiedzę o tym, jakie wsparcie mogą otrzymać w ramach OHP. Przeprowadziły również test z zakresu rozwoju zawodowego pn. „OHP wsparcie i aktywizacja” sprawdzający aktualną wiedzę uczestników.

Inicjatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.